• Kiedy zgłosić się do pedagoga

    • Do pedagoga może przyjść każdy uczeń, który ma jakiś kłopot i nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobą, które przeżywają:

     KRYZYS SYTUACYJNY:
     * utratę bliskiej osoby
     * zawód miłosny
     * są ofiarą przestępstwa

     KRYZYSY PSYCHOSPOŁECZNE:
     * uczniowie z problemami zdrowotnymi
     * osoby, którym dokucza samotność
     * brak zrozumienia w szkole, w domu, w grupie koleżeńskiej
     * konflikty w relacji nauczyciel-uczeń
     * kłopoty materialne
     * trudności w nauce
     * trudności związane z okresem dojrzewania

     KRYZYSY RODZINNE:
     * nieporozumienia z rodzicami
     * przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna)
     * rozwód rodziców
     * alkoholizm i inne uzależnienia

     Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać wsparcia emocjonalnego i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Jest to osoba, która zapewnia w szkole bezpieczeństwo, poradnictwo, dyskrecję i pomoc w rozwiązywaniu problemów.