• Godziny pracy świetlicy

        • Uczniowie mają zapewnioną opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych w godzinach 8:00 - 16:00 według wypełnionej przez rodzica deklaracji.