• Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka.

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     01.02-15.02

     2021 r.

     29.03-16.04

     2021 r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     16.02-05.03

     2021 r.

     19.04-10.05

     2021 r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     08.03.2021 r.
     do godz. 14:00

     11.05.2021 r.
     do godz. 14:00

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     09.03-15.03

     2021 r.

     12.05-24.05

     2021 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     22.03.2021 r.
     do godz. 14:00

     25.05.2021 r.

     do godz. 14:00

      

      

      

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka.

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

     01.02-15.02.

     2021 r.

     29.03-16.04

     2021 r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     16.02-05.03

     2021 r.

     19.04-10.05

     2021 r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

     08.03.2021 r.
     do godz. 14:00


     11.05.2021 r.
     do godz. 14:00

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     09.03.-15.03

     2021 r.

     12.05-24.05

     2021 r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     22.03.2021 r.
     do godz. 14:00

      

     25.05.2021 r.

     do godz. 14:00