• Dzień Pluszowego Misia w starszym oddziale przedszkolnym

     26.11.2021

          Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest  25 listopada. Święto zostało ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę wyprodukowania pierwszego pluszowego misia. Od tego dnia pluszowe misie szybko podbiły serca dzieci na całych świecie, stając się jedną z najpopularniejszych zabawek. Równie szybko podbiły też rynek księgarski i filmowy jako bohaterowie bajek. W Wielkiej Brytanii karierę zaczął robić Kubuś Puchatek, w Stanach Zjednoczonych Miś Yogi, natomiast w Polsce w latach 70. Miś Uszatek. 

     Dzieci ze starszego oddziału przedszkolnego uczciły ten wyjątkowy dzień łącząc go z zabawą andrzejkową. Przebrani za różne postacie z bajek wszyscy świetnie się bawili w swoim gronie.

     Tekst i zdjęcia: Renata Miniewska

    • Dzień Życzliwości

     25.11.2021

          21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić jak ważne dla każdego są: szacunek, serdeczność, uśmiech, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

     Na parterze stanęło Drzewko Życzliwości, gdzie na przygotowanych listach każdy mógł napisać coś miłego, swoje dobre, pozytywne życzenia i myśli. 

     Zachęcamy do czynienia dobra i bycia serdecznym, nie tylko od święta:)

    • Czyste powietrze wokół nas

     23.11.2021

     Szanowni Rodzice! Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

     Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową. Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

     Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji.

     Program profilaktyki tytoniowej pt. „Zdrowe powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

     Program składa się z pięciu zajęć:

     1. Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu. Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska.

     2. Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów. Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego, co i dlaczego dymi. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację: „papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, zaś palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu, kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

     3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego. Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim on jest, czego nie lubi. Zachęcajcie do działania i do opowiadania.

     4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu.

     5. Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować. Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, będą umieszczać w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złościcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z wychowawcą przedszkolnym dziecka. To on udzieli Wam szczegółowych informacji i wskazówek w zakresie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej, do której serdecznie zapraszamy.

     Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

     Dlatego pamiętajcie, aby:

     pokazać dobry przykład swoim zachowaniem

     spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!

     umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko

     rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy

     ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu

     prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków

     pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną

     zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

     ………………………………………………………………………………………………......

     Wykaz placówek zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień odtytoniowych:

     Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym – Centrum Onkologii

     ul. Roentgena 5

     Warszawa tel. 0 801 108 108

     Czas pracy: poniedziałek – piątek, godz. 11.00-19.00

     Wykaz zakładów opieki zdrowotnej zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień odtytoniowych w rejonie zamieszkania dostarczą powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne.​​​​​​​


     Renata Miniewska

      

          Dzieci ze starszego oddziału przedszkolnego brały udział w programie rekomendowanym przez Państwową Inspekcje Sanitarną, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego do Tytoniu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pt.: „Czyste powietrze wokół nas”.

      

     Cele główne programu to:

     • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

     • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

      

     Rodzice zostali zapoznani z głównymi celami projektu, wyrazili zgodę na uczestniczenie ich dziecka w programie.

     Program rozpoczął się od wspólnego wyjście dzieci poza teren szkoły w celu ukierunkowania uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. W ramach tego projektu wychowawczyni przeprowadziła również zajęcia, na których dzieci dowiedziały się „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”, „Jak uniknąć dymu papierosowego?”.

      

     Zajęcia miały charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. W programie zastosowano metody aktywizujące:

     - wycieczka

     - narysuj - diagnoza wiedzy (praca plastyczna na temat różnych źródeł dymu)

     - „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi, dlaczego dymi,

     - ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,

     - piosenka – postać smoka Dinka (praca plastyczna „Zielony Dino”)

     - zabawa w pociąg - ilustracje do historyjki,

     - etykietki – „NIE PAL PRZY MNIE”.

     Dzieci pracowały w małych grupach prowadząc dialogi, konfrontując bezpośrednio swoją wiedzę. Ta forma pracy była szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.

     Rodzicom przekazano informacje, gdzie mogą poszukać wsparcia/pomocy w sytuacji, gdy podejmą decyzję o zerwaniu z nałogiem palenia tytoniu (Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, nr tel. 801 108 108).

      

     Przeprowadzone zajęcia wykształciły u dzieci:

     • umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów – „wydobycie” dymu tytoniowego,

     • zwiększyły świadomość dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,

     • zwiększyły wiedzę na temat skutków palenia papierosów,

     • zwiększyły wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

    • Podsumowanie konkursu zbiórki surowców wtórnych

     18.11.2021

          Od kilku lat nasza szkoła bierze aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych, czyli butelek PET, nakrętek, makulatury i baterii. Konkurs ogłoszony był przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tegoroczna zbiórka odbyła się w II etapach: w czerwcu i we wrześniu. Surowce zostały odebrane przez Zakład Usług Komunalnych. Było ich naprawdę dużo. Nasza społeczność aktywnie i zapałem przystąpiła do akcji.

     Obecnie podsumowaliśmy konkurs szkolny.

     Najwięcej w całej szkole zebrali uczniowie klasy 4. Ich wynik zaskoczył wszystkich. Otrzymali w nagrodę kosz owoców, w ramach promowania zdrowego sposobu żywienia. 

     Wśród uczniów, którzy zwyciężyli w swoich klasach należą:

     - Kacper Makieła - młodszy oddział przedszkolny,

     - Zuzanna Lenarczyk - starszy oddział przedszkolny,

     - Oliwia Duch - klasa 1,

     - Natalia Sobczyk - klasa 2,

     - Bartek Moranowicz - klasa 3,

     - Maja Lenarczyk - klasa 4,

     - Natalia Bernacka - klasa 5,

     - Aleksandra Oktabowicz - klasa 6,

     - Karina i Bartek Tkaczyk - klasa 7a,

     - Antonii Fruba - klasa 7b,

     - Zofia Janczewska - klasa 8.

      

     Wszytkim uczstnikom i całej wrociszewskiej społeczności bardzo dziekujemy za wspanały udział w akcji.

     Tekst i zdjęcia: Mariola Bienias

    • 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

     16.11.2021

      

     autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela

      

     TOLERANCJA

      

     Nie wiem, co to - tolerancja,

     zawsze tylko moja racja,

     a ten, kto ma inne zdanie,

     zaraz za swoje dostanie.

      

     Trzeba wyśmiać go, ukarać,

     niech się zmieni szybko, zaraz!

     Niech będzie taki jak ja,

     i poglądy moje ma,

     i ubiera się podobnie,

     głową potakuje zgodnie.

      

     Oj, nie jesteś zbyt marudny?

     Świat się stanie... szary, nudny.

     Niechże każdy sobie myśli,

     mówi, żyje po swojemu,

     pod warunkiem, że nie robi

     tym krzywdy drugiemu.

    • Obchody Święta Niepodległości

     12.11.2021

      

     W życiu każdego Polaka szczególnie ważną rolę odgrywa Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. Po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Społeczność naszej szkoły zawsze uroczyście obchodzi wszystkie święta o charakterze państwowym. Trwająca epidemia wirusa COVID-19 zmusiła nas do zorganizowania obchodów w innej formie niż zawsze. W takiej, która zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczniom i nauczycielom.

     Dołożyliśmy wszelkich starań, aby godziwie uczcić ten wyjątkowy dzień. Przygotowaliśmy w klasach kotyliony w barwach narodowych, które przypięliśmy w dniu galowym - 10 listopada. Każda klasa ozdobiła drzwi swojej klasy w symbole związane z obchodzonym świętem. Tradycyjnie braliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewaliśmy w klasach cztery zwrotki hymnu państwowego o godzinie 11.11. Na zajęciach uczniowie oglądali prezentacje i filmy związane ze świętem, poznawali sylwetki postaci związanych z niepodległością Polski, słuchali patriotycznych piosenek, wykonywali prace plastyczne. To był wyjątkowy dzień.

      

     Nowa galeria Narodowe Święto Niepodległości została dodana do albumu fotograficznego

     Tekst i zdjęcia: Anna Różycka, Klaudiusz Luśniewski

    • Wareckie recytacje

     10.11.2021

     Nowa galeria Wareckie recytacje została dodana do albumu fotograficznego

     9 listopada w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” odbył się konkurs recytatorski „Wareckie recytacje”. Tematem przewodnim była tematyka patriotyczna. Do konkursu zgłosiło się ponad 150 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Warka. 


     Na podstawie przeprowadzonego konkursu jury przyznało następujące miejsca wśród uczniów naszej szkoły:


     KATEGORIA – PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI

     Miejsce I – Aleksandra Pacholczak 

     Miejsce II – ex aequo - Kacper Makieła 

     Miejsce III – ex aequo – Maria Kalinowska 


     KATEGORIA – KLASY 1-3

     Wyróżnienie –  Wiktoria Janus 


     KATEGORIA – KLASY 4-6

     Miejsce I – Piotr Pacholczak 

     Miejsce II – ex aequo – Jerzy Dąbrowski 


     KATEGORIA – KLASY 7-8

     Wyróżnienie –  Aleksandra Trzepaczyńska      Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!  

     Zdjęcia: Magdalena Staszałek

    • Dzień Pluszowego Misia

     05.11.2021

     25 Listopada wypada „Święto Pluszowego Misia".

     A my już od 8 listopada 2021 ruszamy ze zbiórką nowych pluszaków dla Podopiecznych Fundacji "Gdy Liczy się Czas"

     Wylosuj Anioła

     Obudźcie w Sobie Anioła i podarujcie OnkoDziecku odrobinę szczęścia.

     Nowe pluszaki można zostawiać w korytarzu obok sali oddziału przedszkolnego młodszego w oznaczonym miejscu do 12 listopada (piątek).

     Udział w akcji jest dobrowolny!!!

      

     Koordynatorem akcji: Anna Ćwiek 

   • Ekowyzwanie z Herlitz
    • Ekowyzwanie z Herlitz

     05.11.2021

     Nowa galeria Ekowyzwanie z Herlitz została dodana do albumu fotograficznego

      

     Ekowyzwanie z Herlitz- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

      


        Uczniowie naszej szkoły postanowili w październiku wziąć udział w akcji ekologicznej „Ekowyzwanie Herlitz” organizowanej przez firmę Herlitz- producenta art. szkolnych. Akcja polegała na zlokalizowaniu i posprzątaniu dzikiego wysypiska. Najpierw zrobili wywiad wśród rodziców okolicznych miejscowości, gdzie znajduje się nielegalne wysypisko śmieci lub gdzie można znaleźć miejsce najbardziej zanieczyszczone. Po zlokalizowaniu miejsca, zaopatrzyli się w duża ilość worków i rękawiczek. Uczniowie klas I i III wyruszyli wraz zez swoimi wychowawczyniami w trasę. Pogoda sprzyjała „ratownikom przyrody”, słonko świeciło i wiał lekki wietrzyk. Podczas sprzątania tego wysypiska zebrali 20 worków różnych śmieci. Worki z „urobkiem” zostawili wzdłuż drogi ze względu na ich wagę. Zawierały głownie szklane butelki. Worki te, jeden z rodziców, przewiózł później na plac szkolny. Następnego dnia śmieci zostały zabrane przez pracowników firmy sprzątającej ZUK.

        Ważnym elementem akcji były nie tylko nagrody, ale także edukacja ekologiczna na temat codziennego dbania o nasze środowisko. W klasach będą przeprowadzane cykle zajęć na temat ekologii, wykorzystujące gry planszowe, puzzle i inne materiały, które zostały zakupione z projektu „Środowio ponad wszystko” realizowanego w zeszłym roku szkolnym.

      

     Urszula Batte, Mariola Bienias

      

    • XXII edycja "Góry Grosza"

     02.11.2021

     Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.

     Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet.

     Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie dzieciom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

     Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zbiórce!

      

      

     Opiekunami akcji są Edyta Ofiara i Magdalena Staszałek